Home

Welkom bij het Taalnetwerk Zuidoost-Brabant

Op deze website vind je cursussen Nederlands, rekenen en werken met de computer. Ook geven we informatie over laaggeletterdheid, helpen we ouders bij de taalontwikkeling van hun kind en helpen we bedrijven bij het opleiden van hun medewerkers.