Interessante en handige links

Wil je meer weten over laaggeletterdheid en de aanpak in Nederland, dan vind je hier interessante en handige links.

 • Stichting Lezen en Schrijven

  Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt gemeenten bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en kennis en innovatie in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast zijn er lesmaterialen en instrumenten die ingezet kunnen worden.

 • Over laaggeletterdheid

  Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

 • Expertisepunt basisvaardigheden

  Het centraal expertisepunt voor organisties, professionals en vrijwilligers in Nederland die zich inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Het stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt en verbindt organisaties en zorgt voor onderzoek naar relevante vraagstukken.

 • SLO - laaggeletterdheid in het onderwijs

  Om goed te kunnen participeren in de samenleving is geletterdheid onontbeerlijk: leerlingen moeten leren omgaan met een grote diversiteit aan gesproken en geschreven teksten. In het onderwijs Nederlands wordt aan deze geletterdheid gewerkt: leerlingen leren lezen en schrijven. Toch is maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder laaggeletterd.

 • Zet een punt - methodiek KLASSE!

  In Nederland hebben veel mensen boven de 18 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Om hen verder te helpen, worden allerlei cursussen aangeboden. Maar de stap naar zo’n cursus blijkt lastig te zijn. Want wie zijn deze mensen eigenlijk? Waar vinden we ze en hoe werven we ze? KLASSE! is een nieuwe en unieke methode voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterde NT1’ers.

 • Lost Lemon - Typen laaggeletterden

  Ga mee met ons onderzoek 'laaggeletterden in beeld' . We zijn nu een half jaar bezig met het onderwerp laaggeletterdheid. We spraken veel laaggeletterden en professionals in het veld over dit onderwerp. En het onderwerp raakt ons in ons hart. We zijn niet meer onwetend over het onderwerp. We begrijpen nu hoe klein de wereld van laaggeletterden is. En hoe veel groter de wereld wordt, als ze op les gaan.

Tel mee met taal

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid is het actieprogramma Tel mee met Taal. Hiermee wil de overheid taalachterstand tegengaan en lezen aanmoedigen. Het programma loopt door tot en met 2024.

Vanaf 2020 zijn de voornaamste doelen van het programma:

 • Meer mensen bereiken, met name mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Ook kinderen en jongeren met een risico op een taalachterstand krijgen extra aandacht.
 • Investeren in de kwaliteit van het lesaanbod.
 • Een ambitieuze aanpak in élke gemeente.

Over Taalnetwerk Zuidoost Brabant

Taalnetwerk Zuidoost Brabant is een samenwerking tussen verschillende organisaties, die samen laaggeletterdheid aan willen pakken in de regio Zuidoost Brabant. Het Taalnetwerk helpt lokale en regionale organisaties om samen te werken in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast adviseert het Taalnetwerk gemeenten in de regio in het opstellen van beleid, hierbij ondersteund door de Stichting Lezen en Schrijven. In het Taalnetwerk zijn diverse (Digi)Taalhuizen actief waar volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of werken met de computer terecht kunnen voor advies en ondersteuning.