Doelgroepen in de aanpak van laaggeletterdheid

Wie zijn nou eigenlijk ‘de laaggeletterden’? Hoe bereik je deze mensen? En wat voor aanbod past het beste bij hen? Op verschillende manieren is onderzocht en uitgewerkt wat voor type mensen onder deze doelgroep laaggeletterden valt.

Het gebruik van zulke typen of persona’s kan helpen om de doelgroep te herkennen en te zorgen voor aanbod dat bij hen past. Hieronder drie veelgebruikte indelingen: 

  • De methodiek KLASSE! beschrijft vier persona’s met hun kenmerken en hun bezigheden.  
  • Lost Lemon en Muzus hebben persona’s ingedeeld op basis van hun houding rondom hun eigen vaardigheden en tegenover de maatschappij. 
  • De doelgroepenanalyse van Geletterdheid in Zicht geeft inzicht in een aantal subgroepen voor het formuleren van beleid. Ze gebruiken daarbij indelingen als leeftijd, migratieachtergrond en het al dan niet hebben van werk.