Nieuw Expertisecentrum Basisvaardigheden geopend

Eind oktober is het nieuwe Expertisepunt Basisvaardigheden geopend: een centraal punt voor alle organisaties, professionals en vrijwilligers in Nederland die zich inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

Het Expertisepunt Basisvaardigheden stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt en verbindt organisaties. Het zorgt ook voor onderzoek naar verschillende vraagstukken die relevant zijn voor het werkveld. Zo werken de verschillende organisaties makkelijker samen en wordt de aanpak van laaggeletterdheid steeds professioneler. Zowel lokaal als landelijk. Meer weten? Lees dan verder op de website van het Expertisepunt. Ze zijn ook te volgen op LinkedIn.