Presentatie en ondertekening Stadsplan Basisvaardigheden

Op woensdag 8 september, in de week van Lezen en Schrijven, presenteert de gemeente Eindhoven in samenwerking met diverse partners het Stadsplan Basisvaardigheden. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het startsein gegeven voor het project ‘Voor ieder kind een boek’. Een initiatief van ASML Foundation, Bibliotheek Eindhoven en GGD Zuidoost-Brabant en tevens een van de actiepunten in het Stadsplan.

In Eindhoven is 7% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. En landelijk neemt het aantal laaggeletterden nog steeds toe. Een thema dus dat aandacht vraagt. Het nieuwe stadsplan is een actualisatie op de ambitie die in 2019 door de gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en het Ster College gezamenlijk is geformuleerd. De bestaande en nieuwe betrokken partners willen met het geactualiseerde Stadsplan laaggeletterden een helpende hand bieden en hen ondersteunen om hun basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden) te vergroten. Ook zetten zij zich in om taalachterstand bij kinderen te voorkomen.

De betrokken partners zijn: De Bibliotheek Eindhoven, het Ster College, WIJeindhoven, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, Fontys Hogescholen, de woningcorporaties Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf, Wooninc en Trudo,  ASML Foundation, Stichting Lezen & Schrijven en de Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven.