Subsidie voor scholing basisvaardigheden medewerkers

In Brabant werken bijna 100.000 mensen met onvoldoende basisvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf. Denk aan een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim vanwege het niet melden van veiligheidsincidenten en diverse veiligheidsproblemen.

Medewerkers kunnen bijvoor­beeld moeite hebben met het begrijpen van werkinstructies of het schrijven van e-mails. Maar ook het succesvol afronden van een vakinhoudelijke training is voor sommigen een flinke uitdaging. Om een opleiding te kunnen doen heb je taal nodig. Als je een taal niet goed beheerst kun je dus lastig een diploma of certificaat halen.

Herken je dit? Als werkgever kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de basisvaardigheden van jouw medewerkers. Allereerst door het belang ervan op de werkvloer bespreekbaar te maken. Ten tweede door medewerkers hierin te scholen.

Subsidies

De scholingskosten kunnen op verschillende manieren gesubsidieerd worden:

  • Tel mee met Taal
  • Cofinanciering (50%) door de gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant.

Heb je interesse in een traject dat (deels) bekostigd wordt door de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant? Neem dan vrijblijvend contact op met Elise Pranger, e-mail: elise.pranger@summacollege.nl, telefoon: 06 31 67 55 02. Ze bespreekt graag met jou de verschillende mogelijkheden.