Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kun je subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers.

Wil je in 2022 ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 is dit weer mogelijk. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden op de website van Tel mee met Taal.